Místo

OLOMOUCKÝ KRAJ

Cestování Olomouckým krajem je spojené s poznáváním romantických hradů a zámků, historických památek Olomouce a také horské přírody v Jeseníkách s přečerpávací elektrárnou. Najdete tu i lázně s termálním aquaparkem, několik jeskyní a kulinářské požitky v podobě slavných olomouckých tvarůžků.

RYCHLEBSKÉ HORY

Rychlebské hory se nacházejí severně od města Jeseník. Pohoří je na západu odděleno od Králického Sněžníku Kladským sedlem, z jihu Hrubým Jeseníkem. Hlavní hřeben leží na Česko-Polské hranici, odkud Rychlebské hory pokračují do Polska.

Nejvyšším vrcholem Rychlebských hor je hora Smrk (1127 m). Hřeben Rychlebských hor se táhne ve směru severozápad – jihovýchod v délce 30 km, na jihu pak pokračuje k západu až do Kladského sedla (815 m n. m.), které Rychlebské hory odděluje od Králického Sněžníku. Pohoří je ohraničeno výraznými zlomy a bylo ovlivněno blízkostí kontinentálního ledovce. Většinu lesů tvoří smrkové porosty, na některých místech najdete také bukové lesy.

Rychlebské hory jsou jedním z nejkrásnějších pohoří České republiky. Najdete zde hluboká údolí a táhlé hřebeny s krásnými smrkovými lesy. Pokud vás láká neporušená příroda, kde nepotkáte zástupy turistů, jsou pro vás Rychlebské hory ideálním cílem.